ESTA Україна

ESTA (European String Teachers Association)- Європейська Асоціація Викладачів-Струнників (Швейцарія), яка має консультативний статус в Раді Європи. Була створена в 1972 році групою відомих педагогів-струнників (Маріанна Кремер, Макс Ростал та Ієгуді Менухін) з метою просування найвищих стандартів в галузі струнно-смичкової педагогіки і обміну ідеями з педагогами та виконавцями по всій Європі. В минулому президентами ESTA були Макс Ростал, Сер Ієгуді Менухін, Зігфрід Палм, Ігор Озім, Едіт Пайнеманн. Сьогодні ESTA складається з понад 32 національних відділень, а членами організації є  більш ніж п’ять тисяч викладачів по класу скрипки, альта, віолончелі та контрабаса.

Основні цілі ESTA:

 • просувати найвищі мистецькі і педагогічні стандарти в навчанні гри на струнно-смичкових інструментах;
 • просувати вивчення струнних музичних інструментів, заохочувати вивчення і дослідження на всіх етапах навчання;
 • створювати можливості для обговорення та поширення ідей шляхом проведення конференцій, семінарів та випуску друкованих матеріалів;
 • підтримувати співробітництво, як серед членів асоціації, так і з іншими організаціям.

Щороку в різних європейських країнах ESTA проводить міжнародні конференції.

“ESTA Україна” є національною ланкою та членом Європейської Асоціації Викладачів-Струнників (European String Teachers Association)

Метою діяльностіESTA Україна” є сприяння збереженню та розвитку традицій в галузі педагогіки, виконавчого мистецтва на струнно-смичкових інструментах, участь у створенні разом з провідними українськими та іноземними фондами, центрами, компаніями тощо музичних студій, шкіл та інших закладів, що сприяють підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі струнного мистецтва; задоволення та захист законних спільних інтересів свої членів.

Основними напрямками діяльності та завданнями Організації, у відповідності з основною метою, є:

 • Захист прав, свобод та інтересів членів Організації.
 • Представництво та захист інтересів членів Організації, інших осіб перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, перед юридичними та фізичними особами, перед будь-якими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності.
 • Сприяння зростанню професійного рівня педагогів-струнників музичних та освітніх учбових закладів.
 • Сприяння поліпшенню науково-методичного забезпечення учбового процесу.
 • Сприяння зростанню зацікавленості громадськості до виконання та до виконавців на струнно-смичкових інструментах.
 • Сприяння розвитку міжрегіональних зв’язків педагогів-струнників і забезпечення інтегрування в світову педагогічну систему.
 • Сприяння наданню консультативних послуг членам Організації і педагогам-струнникам музичних та освітніх закладів.
 • Сприяння організації практичної реалізації проектів і програм, що відповідають меті Організації.
 • Сприяння реалізації, розробці і втіленню в життя державних, міжнародних, міських та районних програм, спрямованих на розвиток мережі музичних учбових закладів, забезпечення їх кваліфікованими спеціалістами, залученню дітей та молоді до навчання.
 • Участь в культурно-просвітницькій роботі.
 • Сприяння в організації пропаганди музичних знань на основі проведення лекцій, концертів тощо.
 • Сприяння зосередженню уваги громадськості на проблемах музичної освіти, з використанням всіх форм і методів пропаганди у засобах масової інформації.
 • Сприяння наданню всебічної допомоги в розвитку творчих здібностей дітей та молоді.
 • Сприяння участі членів Організації в заходах в межах статутної діяльності Організації.
 • Участь в конкурсах на отримання грандів, що сприяють досягненню статутної мети (цілей) Організації.
 • Сприяння організації та проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінг-курсів, диспутів, фестивалів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, організація кампаній в підтримку свободи слова, інших освітніх та просвітницьких заходів, покликаних сприяти здійсненню мети Організації.
 • Сприяння розповсюдження, інформації про свою діяльність, проведення конференцій, семінарів, “круглих столів”, благодійних виставок.
 • Взаємодія з іншими офіційно зареєстрованими громадськими об’єднаннями, будь-якими фізичними особами та юридичними особами з питань, як в Україні так і за її межами.
 • Участь у диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства.

Почесний Президент ESTA Україна – Тетяна Сніжна

Tatyana-Snezhnaya

Тетяна Василівна є вихованцем Київської середньої спеціальної музичної школи імені М.В.Лисенка, клас Олександра Єгорова та Московської консерваторії, клас видатного скрипаля Олега Криси.

З 1979 року і дотепер викладає у Київській середній спеціальній музичній школі імені М.В.Лисенка. Концерти учнів та майстер-класи Тетяни Сніжної проходять в різних містах України та закордоном. Серед учнів Тетяни Василівни – лауреати міжнародних та національних конкурсів Л. Кот, К. Кот, Є. Дегтярьов, А. Кедровський, Я. Тиньо.

З 1996 по 2015 рік Сніжна Тетяна Василівна очолювала Громадську організацію українських викладачів-струнників “ESTA- Україна”.

Правління “ESTA Україна”:

Президент ESTA Україна – Наталія Коптєнкова

Наталія Коптєнкова –викладач-методист Дитячої школи мистецтв №8 (м. Київ). Стаж роботи- 20 років. Керівник естрадно-симфонічного оркестру школи, упорядник-аранжувальник збірки для ансамблю скрипалів «Капітошка». Автор статей «Підбір музичного матеріалу та його вплив на формування виконавської скрипкової майстерності», «Етапи розвитку ансамблевої гри в класі скрипки ДМШ». Виступала з доповідями на Всеукраїнських конференціях “ESTA Україна” (м. Київ, 2013, 2017 р.), на науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми музичної педагогіки і виконавського мистецтва» (м. Ялта, 2013 р.). У 2016 р. відвідала Міжнародну конференцію «ESTA» (м. Любляна, Словенія), а в 2017 р.- «Suzuki Workshop» (м. Ксантен, Німеччина)

 

Віце-президент ESTA Україна- Оксана Агапова

Оксана Агапова – викладач-методист ДМШ №4 ім. Д. Шостаковича м. Києва. Навчалася в КССМШ ім. М.Лисенка, НМАУ ім. П.Чайковського, де стажувалася в асистентурі з класу камерного ансамблю. Її педагогами були Т.В. Снєжна, Б.А. Которович, Л.І. Овчаренко, І.Б. Боровик. Викладати почала з 1999 року. З 2007 року є керівником ансамблю “СКРИПАЧИ.ua”, який є неодноразовим лауреатом багатьох конкурсів. Творчі пошуки стосуються оригінального ансамблю скрипки з арфою. Є автором збірок : “Скрипкові ансамблі” (2010 р.), “Скрипкові ансамблі” випуск №29 журналу “Музична школа” (2011 р.), “Чарівне єднання” збірка п’єс для скрипки та арфи/фортепіано (2015 р.)

 

Члени Правління:

Координатор програм ESTA Україна  у Східному регіоні – Наталя Анастасьєва

Наталя Анастасьєва – викладач вищої категорії, методист, завiдуюча Відділенням підвищеного рівня Маріупольської школи мистецтв, викладач віолончелі  Маріупольського музичного училища. Стаж роботи більше 30 років. Учні Наталі Анастасьєвої – лауреати обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, продовжують свою музичну освіту у вищих навчальних закладах I-II та III-IV ступеня акредитації. Займається активною методичною дiяльнiстю, виступає з лекціями та майстер-класами на Обласних курсах підвищення кваліфікації. Вона брала участь в VII науково-практичнiй конференції Приазовського Державного Технічного Університету, має друковані статті у збірнику статей ПДТУ «Університетська наука»: «Розвиток музичних здібностей» та «Індивідуальне навчання грі на музичних інструментах, як засіб всебічного розвитку здібностей дитини». У травні 2016 року, на Всеукраїнській конференції “ЕСТА-Україна” Наталя представила свою доповідь та учня Румянцева Богдана, який є зараз студентом Національної Музичної Академії ім. П. І. Чайковського (м.Київ). У 2012 році, в рамках конкурсу для солістів з оркестром «Надiя. Гордiсть. Майбутнє», Наталя Анастасьєва  була відзначена Обласним методичним центром однією серед кращих викладачів Донецької області, а в рамках Регіонального конкурсу «Нові імена» була визнана кращим викладачем у 2010, 2012  роках. Працює у журі Регіональних, Обласних та Всеукраїнських конкурсів, веде активну виконавську і концертну діяльність. У 2012-2015 роках працювала солістом Марiупольського  камерного оркестру «Ренессанс», а у 2011, 2013, 2015 роках стала лауреатом конкурсів- Виконавської майстерності ім. Зилоти (Луганськ), «Мій світ-мистецтво» (Запоріжжя), «Чарiвна скрипка» (Маріуполь), «Покоління таланту» (Маріуполь).

Координатор програм ESTA Україна  у Західному регіоні – Ольга Гойберг

Ольга Гойберг є завідувачем відділу струнно-смичкових інструментів Ужгородської ДМШ №1 ім. П.І.Чайковського, викладач скрипки вищої категорії з більш ніж 20-річним досвідом педагогічної роботи. Учні її класу неодноразово здобували звання лауреатів та дипломантів на обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.

 

Координатор програм ESTA Україна в Києві – Віолетта Негода

Віолетта Негода – старший викладач Дитячої школи мистецтв м. Українка Київської обл., викладач вищої категорії. Протягом 27 років роботи в музичній школі розробила свою навчальну методику (з врахуванням особистого підходу навчання до кожного учня), а також досліджувала поведінку учнів-скрипалів у підготовці до концертних виступів в методичній роботі. Її вихованці – багаторазові лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. Вона приділяє багато уваги не лиже індивідуальному розвитку учнів, а також створює дуети, ансамблі. Віолетта є засновником та учасником тріо Elegance, яке нещодавно відмітило своє 15-ти річчя, а також приймає участь у багатьох концертах.

 

 

Наглядова рада “ESTA- Україна”:

Любов Скега– старший викладач вищої категорії, завідуюча відділом струнно-смичкових інструментів ДШМ м. Шостки Сумської області. Працює в школі з 1985 року. Учні неодноразово ставали лауреатами всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Є керівником ансамблю віолончелістів «Співучі струни» та одним з організаторів проведення Всеукраїнського конкурсу скрипалів і віолончелістів ім. Вадима Червова. Веде активну викладацьку та виконавську діяльність у складі ансамблю віолончелістів та у складі струнного квартету викладачів школи.

 

 

Маргарита Крук– викладач -методист по класу скрипки вищої категорії Львівської державної школи мистецтв №10, керівник ансамблю скрипалів та струнного оркестру школи.

well formatted in PDF versions, providing you convenience and excellence both Practice Dumps are given to candidates at a reasonable and accommodating price. Our Study Tools are HP0-S18 IT Exam A2040-440 Exam PDF A2090-552 IT Exam excellence of our products. packages are developed with an emphasis to sustain validity and quality. LOT-925 Study Guide ST0-174 IT Exam HP0-070 IT Exam HP0-513 Exam PDF find totally important at is the confidence that we offer you. Before buying the Exam study 70-646BIG5 Certification OSP-001 Certification Feel free to ask any question about products and record your suggestions for improvement. You are provided with excellent support facility that makes ZJN0-360 Exam PDF M2180-660 PDF 000-730 Study Guide EX0-101 Study Guide regulations are totally extensive. You should have an extensive experience with and with handling messaging and email platforms. The Exam requires a certain level of expertise that can be received by 1Z0-436 Certification passing other exams or through experience. This is possible only if you worked before with tools and are familiar with the environment. Otherwise you will need to take it from ground zero.The Exam 310-061 920-430 VCE for real exam. Exam Pack provides you with a 270-515 Dumps 650-305 650-377 VCE 000-839 IT Exam 1Z0-563 Exam 9L0-929 Study Guide C_TSCM52_60 Dumps CSCM-001 IT Exam 310-110 IT Exam C2170-007 PDF TB0-105 Certification 6102 Exam PDF ST0-072 Exam PDF 1D0-520 Study Guide 1Z1-551 Exam PDF Increase practical competency and powerful skills of implementing are the top gears while preparing 1Z0-553 Exam PDF able to take the certification at one time. In general you will have to be acquainted with other CHFP EH0-100 VCE C2020-185 Certification C90-02A PDF 3103 Exam 1Z1-508 Exam PDF 000-695 PDF 6201.1 C_TBIT51_71 Certification your hesitations clear about our products. Our primary goal is to get your satisfaction and we are confident to boost up your 500-265 Exam 000-M601 Exam PDF HP0-401 Certification