ESTA Україна

Статут Громадської організації українських викладачів-струнників ЕСТА Україна

ESTA (European String Teachers Association) — Європейська асоціація викладачів-струнників (Швейцарія), має консультативний статус у Раді Європи.

Була створена в 1972 році групою відомих педагогів-струнників (Маріанна Кремер, Макс Ростал та Ієгуді Менухін) з метою просування найвищих стандартів в галузі струнно-смичкової педагогіки й обміну ідеями з педагогами та виконавцями по всій Європі.

У минулому президентами ESTA були Макс Ростал, сер Ієгуді Менухін, Зігфрід Палм, Ігор Озім, Едіт Пайнеманн. Сьогодні ESTA складається з понад 32 національних відділень, а членами організації є понад п’ять тисяч викладачів по класу скрипки, альта, віолончелі та контрабаса.

Основні цілі ESTA:

 • просувати найвищі мистецькі та педагогічні стандарти в навчанні гри на струнно-смичкових інструментах;
 • просувати вивчення струнних музичних інструментів, заохочувати вивчення і дослідження на всіх етапах навчання;
 • створювати можливості для обговорення та поширення ідей шляхом проведення конференцій, семінарів та випуску друкованих матеріалів;
 • підтримувати співробітництво як серед членів асоціації, так і з іншими організаціями.

Щороку в різних європейських країнах ESTA проводить міжнародні конференції.

«ESTA Україна» є національною ланкою та членом Європейської асоціації викладачів-струнників (European String Teachers Association).

Метою діяльності «ESTA Україна» є сприяння збереженню та розвитку традицій в галузі педагогіки, виконавчого мистецтва на струнно-смичкових інструментах, участь у створенні разом з провідними українськими та іноземними фондами, центрами, компаніями тощо музичних студій, шкіл та інших закладів, що сприяють підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі струнного мистецтва; задоволення та захист законних спільних інтересів своїх членів.

Основними напрямками діяльності та завданнями Організації,
у відповідності з основною метою, є:

 • Захист прав, свобод та інтересів членів Організації.
 • Представництво та захист інтересів членів Організації, інших осіб перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, перед юридичними та фізичними особами, перед будь-якими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності.
 • Сприяння зростанню професійного рівня педагогів-струнників музичних та освітніх навчальних закладів.
 • Сприяння поліпшенню науково-методичного забезпечення навчального процесу.
 • Сприяння зростанню зацікавленості громадськості до виконання та до виконавців на струнно-смичкових інструментах.
 • Сприяння розвитку міжрегіональних зв’язків педагогів-струнників і забезпечення інтегрування в світову педагогічну систему.
 • Сприяння наданню консультативних послуг членам Організації і педагогам-струнникам музичних та освітніх закладів.
 • Сприяння організації практичної реалізації проектів і програм, що відповідають меті Організації.
 • Сприяння реалізації, розробці і втіленню в життя державних, міжнародних, міських та районних програм, спрямованих на розвиток мережі музичних навчальних закладів, забезпечення їх кваліфікованими спеціалістами, залучення дітей та молоді до навчання.
 • Участь у культурно-просвітницькій роботі.
 • Сприяння в організації пропагування музичних знань на основі проведення лекцій, концертів тощо.
 • Сприяння зосередженню уваги громадськості на проблемах музичної освіти, з використанням усіх форм і методів промоції в засобах масової інформації.
 • Сприяння наданню всебічної допомоги в розвитку творчих здібностей дітей та молоді.
 • Сприяння участі членів Організації в заходах у межах статутної діяльності Організації.
 • Участь у конкурсах на отримання грантів, що сприяють досягненню статутної мети (цілей) Організації.
 • Сприяння організації та проведенню симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінгів, курсів, диспутів, фестивалів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, організації кампаній на підтримку свободи слова, інших освітніх та просвітницьких заходів, покликаних сприяти здійсненню мети Організації.
 • Сприяння поширенню інформації про свою діяльність, проведення конференцій, семінарів, «круглих столів», благодійних виставок.
 • Взаємодія з іншими офіційно зареєстрованими громадськими об’єднаннями, будь-якими фізичними та юридичними особами з питань, пов’язаних із діяльністю Організації, як в Україні, так і за її межами.
 • Участь у диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства.

Почесний Президент «ESTA Україна» – Тетяна Сніжна

Tatyana-Snezhnaya

Тетяна Василівна є вихованцем Київської середньої спеціальної музичної школи ім. М. В. Лисенка, клас Олександра Єгорова, та Московської консерваторії, клас видатного скрипаля Олега Криси.
З 1979 р. і дотепер викладає у Київській середній спеціальній музичній школі ім. М. В. Лисенка. Концерти учнів та майстер-класи Тетяни Сніжної відбуваються в різних містах України та закордоном. Серед учнів Тетяни Василівни — лауреати міжнародних та національних конкурсів Л. Кот, К. Кот, Є. Дегтярьов, А. Кедровський, Я. Тиньо.
З 1996 по 2015 рік Тетяна Василівна Сніжна очолювала Громадську організацію українських викладачів-струнників «ESTA Україна».


Правління «ESTA Україна»

Президент «ESTA Україна»

Наталія Коптєнкова — викладач-методист по класу скрипки Школи джазового та естрадного мистецтв (м. Київ). Засновник і керівник студії «Музична академія», де викладає за методом Сузукі. Стаж роботи — 22 роки.
Упорядник-аранжувальник збірки для ансамблю скрипалів «Капітошка». Автор статей «Підбір музичного матеріалу та його вплив на формування виконавської скрипкової майстерності», «Етапи розвитку ансамблевої гри в класі скрипки ДМШ». Виступала з доповідями на Всеукраїнських конференціях «ESTA Україна» (м. Київ, 2013, 2017, 2018 р.), на науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми музичної педагогіки і виконавського мистецтва» (м. Ялта, 2013 р.), на Всеукраїнській конференції «Музична мистецька освіта крізь призму сьогодення» (м. Маріуполь, 2017 р.). У 2016 р. відвідала Міжнародну конференцію ESTA (м. Любляна, Словенія), а в 2017 р. — «Suzuki Workshop» (м. Ксантен, Німеччина), «Latvia Suzuki Camp» (м. Енгуре, Латвія), у 2018 р. — «Warsztaty Suzuki “Szarlotka 2018″» (м. Косьцежина, Польща) та «Lithuanian Suzuki Workshop in Birštonas 2018» (м. Бірштонас, Литва). Є організатором «Майстерні Сузукі» (м. Львів, червень 2018 р.). З 2017 р. вивчає метод Сузукі у експерта Анни Подгайської (м. Гданськ, Польща), є членом ESA (European Suzuki Association).

Віце-президент «ESTA Україна»

Оксана Агапова — викладач-методист ДМШ №4 ім. Д. Шостаковича м. Києва. Навчалася в КССМШ ім. М. Лисенка, НМАУ ім. П. Чайковського, де стажувалася в асистентурі з класу камерного ансамблю. Її педагогами були Т. В. Сніжна, Б. А. Которович, Л. І. Овчаренко, І. Б. Боровик.
Викладати почала з 1999 р. В педагогічних методах, окрім традиційних методик, спирається на використовування методики “«Colour Strings».
З 2007 р. є керівником ансамблю «СКРИПАЧИ.ua», який є неодноразовим лауреатом багатьох конкурсів. Творчі пошуки стосуються оригінального ансамблю скрипки з арфою.
Є автором збірок: «Скрипкові ансамблі» (2010 р.), «Скрипкові ансамблі» випуск №29 журналу «Музична школа» (2011 р.), «Чарівне єднання» (збірка п’єс для скрипки та арфи/фортепіано, 2015 р.), «Твори великої форми для скрипки і фортепіано для молодших класів» (2017 р.), «Різдвяні твори для скрипки та ансамблю скрипалів» (2018 р.).
Є редактором-упорядником журналу «Квінта» ГО викладачів-струнників України «ESTA Україна» з 2017 р.

Члени Правління

Координатор програм «ESTA Україна» у Східному регіоні

Наталя Анастасьєва — заслужений працiвник культури України, викладач вiолончелi, спецiалiст вищої категорiї, методист, завiдувачка вiддiленням Професiйного спрямування КЗ «Марiупольської школи мистецтв», та ВНЗ КФВ «Марiупольського коледжу мистецтв». Стаж роботи більше 30 років.
Учні Наталі Анастасьєвої — лауреати обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, продовжують свою музичну освіту у вищих навчальних закладах I-II та III-IV ступеня акредитації. Займається активною методичною дiяльнiстю, виступає з лекціями та майстер-класами на Обласних курсах підвищення кваліфікації. Вона брала участь в VII науково-практичнiй конференції Приазовського Державного Технічного Університету, має друковані статті у збірнику статей ПДТУ «Університетська наука»: «Розвиток музичних здібностей» та «Індивідуальне навчання грі на музичних інструментах, як засіб всебічного розвитку здібностей дитини». У травні 2016 р. на Всеукраїнській конференції «ЕСТА Україна» Наталя представила свою доповідь та учня Румянцева Богдана, який є зараз студентом Національної Музичної Академії ім. П. І. Чайковського (м. Київ). У 2012 р. в рамках конкурсу для солістів з оркестром «Надiя. Гордiсть. Майбутнє» Наталя Анастасьєва  була відзначена Обласним методичним центром однією серед кращих викладачів Донецької області, а в рамках Регіонального конкурсу «Нові імена» була визнана кращим викладачем у 2010, 2012 рр.
Працює у журі регіональних, обласних та всеукраїнських конкурсів, веде активну виконавську і концертну діяльність. У 2012–2015 рр. працювала солістом Марiупольського камерного оркестру «Ренесанс», а у 2011, 2013, 2015 рр. стала лауреатом конкурсів Виконавської майстерності ім. Зилоти (Луганськ), «Мій світ — мистецтво» (Запоріжжя), «Чарiвна скрипка» (Маріуполь), «Покоління таланту» (Маріуполь).

Координатор програм «ESTA Україна» у Західному регіоні

Ольга Гойберг є завідувачем відділу струнно-смичкових інструментів Ужгородської ДМШ №1 ім. П. І. Чайковського, викладач скрипки вищої категорії з більш ніж 20-річним досвідом педагогічної роботи.
Учні її класу неодноразово здобували звання лауреатів та дипломантів на обласних, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

 

 

Координатор програм «ESTA Україна» в Києві

Віолетта Негода — старший викладач Дитячої школи мистецтв м. Українка Київської обл., викладач вищої категорії.
Протягом 27 років роботи в музичній школі розробила свою навчальну методику (з врахуванням особистого підходу навчання до кожного учня), а також досліджувала поведінку учнів-скрипалів у підготовці до концертних виступів у методичній роботі. Її вихованці — багаторазові лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. Вона приділяє багато уваги не лише індивідуальному розвитку учнів, а також створює дуети, ансамблі.
Віолетта є засновником та учасником тріо «Elegance», яке нещодавно відзначило своє 15-річчя, а також бере участь у багатьох концертах.

 

 

Наглядова рада «ESTA Україна»

Любов Скега — старший викладач вищої категорії, завідуюча відділом струнно-смичкових інструментів ДШМ м. Шостки Сумської області.
Працює в школі з 1985 р. Учні неодноразово ставали лауреатами всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Є керівником ансамблю віолончелістів «Співучі струни» та одним з організаторів Всеукраїнського конкурсу скрипалів і віолончелістів ім. Вадима Червова. Веде активну викладацьку та виконавську діяльність у складі ансамблю віолончелістів та у складі струнного квартету викладачів школи.

 

 

Маргарита Крук — викладач-методист по класу скрипки вищої категорії Львівської державної школи мистецтв №10, керівник ансамблю скрипалів та струнного оркестру школи.