ESTA Україна

ESTA (European String Teachers Association)- Європейська Асоціація Викладачів-Струнників (Швейцарія), яка має консультативний статус в Раді Європи. Була створена в 1972 році групою відомих педагогів-струнників (Маріанна Кремер, Макс Ростал та Ієгуді Менухін) з метою просування найвищих стандартів в галузі струнно-смичкової педагогіки і обміну ідеями з педагогами та виконавцями по всій Європі. В минулому президентами ESTA були Макс Ростал, Сер Ієгуді Менухін, Зігфрід Палм, Ігор Озім, Едіт Пайнеманн. Сьогодні ESTA складається з понад 32 національних відділень, а членами організації є  більш ніж п’ять тисяч викладачів по класу скрипки, альта, віолончелі та контрабаса.

Основні цілі ESTA:

 • просувати найвищі мистецькі і педагогічні стандарти в навчанні гри на струнно-смичкових інструментах;
 • просувати вивчення струнних музичних інструментів, заохочувати вивчення і дослідження на всіх етапах навчання;
 • створювати можливості для обговорення та поширення ідей шляхом проведення конференцій, семінарів та випуску друкованих матеріалів;
 • підтримувати співробітництво, як серед членів асоціації, так і з іншими організаціям.

Щороку в різних європейських країнах ESTA проводить міжнародні конференції.

“ESTA Україна” є національною ланкою та членом Європейської Асоціації Викладачів-Струнників (European String Teachers Association)

Метою діяльностіESTA Україна” є сприяння збереженню та розвитку традицій в галузі педагогіки, виконавчого мистецтва на струнно-смичкових інструментах, участь у створенні разом з провідними українськими та іноземними фондами, центрами, компаніями тощо музичних студій, шкіл та інших закладів, що сприяють підготовці висококваліфікованих фахівців в галузі струнного мистецтва; задоволення та захист законних спільних інтересів свої членів.

Основними напрямками діяльності та завданнями Організації, у відповідності з основною метою, є:

 • Захист прав, свобод та інтересів членів Організації.
 • Представництво та захист інтересів членів Організації, інших осіб перед органами державної влади та органами місцевого самоврядування, перед юридичними та фізичними особами, перед будь-якими підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності.
 • Сприяння зростанню професійного рівня педагогів-струнників музичних та освітніх учбових закладів.
 • Сприяння поліпшенню науково-методичного забезпечення учбового процесу.
 • Сприяння зростанню зацікавленості громадськості до виконання та до виконавців на струнно-смичкових інструментах.
 • Сприяння розвитку міжрегіональних зв’язків педагогів-струнників і забезпечення інтегрування в світову педагогічну систему.
 • Сприяння наданню консультативних послуг членам Організації і педагогам-струнникам музичних та освітніх закладів.
 • Сприяння організації практичної реалізації проектів і програм, що відповідають меті Організації.
 • Сприяння реалізації, розробці і втіленню в життя державних, міжнародних, міських та районних програм, спрямованих на розвиток мережі музичних учбових закладів, забезпечення їх кваліфікованими спеціалістами, залученню дітей та молоді до навчання.
 • Участь в культурно-просвітницькій роботі.
 • Сприяння в організації пропаганди музичних знань на основі проведення лекцій, концертів тощо.
 • Сприяння зосередженню уваги громадськості на проблемах музичної освіти, з використанням всіх форм і методів пропаганди у засобах масової інформації.
 • Сприяння наданню всебічної допомоги в розвитку творчих здібностей дітей та молоді.
 • Сприяння участі членів Організації в заходах в межах статутної діяльності Організації.
 • Участь в конкурсах на отримання грандів, що сприяють досягненню статутної мети (цілей) Організації.
 • Сприяння організації та проведенні симпозіумів, конференцій, семінарів, тренінг-курсів, диспутів, фестивалів, виставок, конкурсів, тематичних зібрань, організація кампаній в підтримку свободи слова, інших освітніх та просвітницьких заходів, покликаних сприяти здійсненню мети Організації.
 • Сприяння розповсюдження, інформації про свою діяльність, проведення конференцій, семінарів, “круглих столів”, благодійних виставок.
 • Взаємодія з іншими офіційно зареєстрованими громадськими об’єднаннями, будь-якими фізичними особами та юридичними особами з питань, як в Україні так і за її межами.
 • Участь у диспутах, семінарах, нарадах, експертних комісіях, науково-дослідних групах з актуальних питань життя суспільства.

Почесний Президент ESTA Україна – Тетяна Сніжна

Tatyana-Snezhnaya

Тетяна Василівна є вихованцем Київської середньої спеціальної музичної школи імені М.В.Лисенка, клас Олександра Єгорова та Московської консерваторії, клас видатного скрипаля Олега Криси.

З 1979 року і дотепер викладає у Київській середній спеціальній музичній школі імені М.В.Лисенка. Концерти учнів та майстер-класи Тетяни Сніжної проходять в різних містах України та закордоном. Серед учнів Тетяни Василівни – лауреати міжнародних та національних конкурсів Л. Кот, К. Кот, Є. Дегтярьов, А. Кедровський, Я. Тиньо.

З 1996 по 2015 рік Сніжна Тетяна Василівна очолювала Громадську організацію українських викладачів-струнників “ESTA- Україна”.

Правління “ESTA Україна”:

Президент ESTA Україна – Наталія Коптєнкова

Наталія Коптєнкова –викладач-методист по класу скрипки Школи джазового та естрадного мистецтв (м. Київ). Стаж роботи- 22 роки. Засновник і керівник студії “Музична академія”, де викладає за методом Сузукі. Упорядник-аранжувальник збірки для ансамблю скрипалів «Капітошка». Автор статей «Підбір музичного матеріалу та його вплив на формування виконавської скрипкової майстерності», «Етапи розвитку ансамблевої гри в класі скрипки ДМШ». Виступала з доповідями на Всеукраїнських конференціях “ESTA Україна” (м. Київ, 2013, 2017 р., 2018 р.), на науково-практичному семінарі «Актуальні проблеми музичної педагогіки і виконавського мистецтва» (м. Ялта, 2013 р.), Всеукраїнській конференції «Музична мистецька освіта крізь призму сьогодення» (м. Маріуполь, 2017 р.). У 2016 р. відвідала Міжнародну конференцію «ESTA» (м. Любляна, Словенія), а в 2017 р.- «Suzuki Workshop» (м. Ксантен, Німеччина), «Latvia Suzuki Camp» (м. Енгуре, Латвія), в 2018 р.- “Warsztaty Suzuki “Szarlotka 2018” (м. Косьцежина, Польща) та «Lithuanian Suzuki Workshop in Birštonas 2018» (м. Бірштонас, Литва). Є організатором “Майстерні Сузукі” (м. Львів, червень 2018 р.). З 2017 р. вивчає метод Сузукі у експерта Анни Подгайської (м. Гданськ, Польща), є членом ESA (European Suzuki Association).

 

Віце-президент ESTA Україна- Оксана Агапова

Оксана Агапова – викладач-методист ДМШ №4 ім. Д. Шостаковича м. Києва. Навчалася в КССМШ ім. М.Лисенка, НМАУ ім. П.Чайковського, де стажувалася в асистентурі з класу камерного ансамблю. Її педагогами були Т.В. Снєжна, Б.А. Которович, Л.І. Овчаренко, І.Б. Боровик. Викладати почала з 1999 року. З 2007 року є керівником ансамблю “СКРИПАЧИ.ua”, який є неодноразовим лауреатом багатьох конкурсів. Творчі пошуки стосуються оригінального ансамблю скрипки з арфою. Є автором збірок : “Скрипкові ансамблі” (2010 р.), “Скрипкові ансамблі” випуск №29 журналу “Музична школа” (2011 р.), “Чарівне єднання” збірка п’єс для скрипки та арфи/фортепіано (2015 р.)

 

Члени Правління:

Координатор програм ESTA Україна  у Східному регіоні – Наталя Анастасьєва

Наталя Анастасьєва – викладач вищої категорії, методист, завiдуюча Відділенням підвищеного рівня Маріупольської школи мистецтв, викладач віолончелі  Маріупольського музичного училища. Стаж роботи більше 30 років. Учні Наталі Анастасьєвої – лауреати обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів, продовжують свою музичну освіту у вищих навчальних закладах I-II та III-IV ступеня акредитації. Займається активною методичною дiяльнiстю, виступає з лекціями та майстер-класами на Обласних курсах підвищення кваліфікації. Вона брала участь в VII науково-практичнiй конференції Приазовського Державного Технічного Університету, має друковані статті у збірнику статей ПДТУ «Університетська наука»: «Розвиток музичних здібностей» та «Індивідуальне навчання грі на музичних інструментах, як засіб всебічного розвитку здібностей дитини». У травні 2016 року, на Всеукраїнській конференції “ЕСТА-Україна” Наталя представила свою доповідь та учня Румянцева Богдана, який є зараз студентом Національної Музичної Академії ім. П. І. Чайковського (м.Київ). У 2012 році, в рамках конкурсу для солістів з оркестром «Надiя. Гордiсть. Майбутнє», Наталя Анастасьєва  була відзначена Обласним методичним центром однією серед кращих викладачів Донецької області, а в рамках Регіонального конкурсу «Нові імена» була визнана кращим викладачем у 2010, 2012  роках. Працює у журі Регіональних, Обласних та Всеукраїнських конкурсів, веде активну виконавську і концертну діяльність. У 2012-2015 роках працювала солістом Марiупольського  камерного оркестру «Ренессанс», а у 2011, 2013, 2015 роках стала лауреатом конкурсів- Виконавської майстерності ім. Зилоти (Луганськ), «Мій світ-мистецтво» (Запоріжжя), «Чарiвна скрипка» (Маріуполь), «Покоління таланту» (Маріуполь).

Координатор програм ESTA Україна  у Західному регіоні – Ольга Гойберг

Ольга Гойберг є завідувачем відділу струнно-смичкових інструментів Ужгородської ДМШ №1 ім. П.І.Чайковського, викладач скрипки вищої категорії з більш ніж 20-річним досвідом педагогічної роботи. Учні її класу неодноразово здобували звання лауреатів та дипломантів на обласних, регіональних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах.

 

Координатор програм ESTA Україна в Києві – Віолетта Негода

Віолетта Негода – старший викладач Дитячої школи мистецтв м. Українка Київської обл., викладач вищої категорії. Протягом 27 років роботи в музичній школі розробила свою навчальну методику (з врахуванням особистого підходу навчання до кожного учня), а також досліджувала поведінку учнів-скрипалів у підготовці до концертних виступів в методичній роботі. Її вихованці – багаторазові лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів. Вона приділяє багато уваги не лиже індивідуальному розвитку учнів, а також створює дуети, ансамблі. Віолетта є засновником та учасником тріо Elegance, яке нещодавно відмітило своє 15-ти річчя, а також приймає участь у багатьох концертах.

 

 

Наглядова рада “ESTA- Україна”:

Любов Скега– старший викладач вищої категорії, завідуюча відділом струнно-смичкових інструментів ДШМ м. Шостки Сумської області. Працює в школі з 1985 року. Учні неодноразово ставали лауреатами всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Є керівником ансамблю віолончелістів «Співучі струни» та одним з організаторів проведення Всеукраїнського конкурсу скрипалів і віолончелістів ім. Вадима Червова. Веде активну викладацьку та виконавську діяльність у складі ансамблю віолончелістів та у складі струнного квартету викладачів школи.

 

 

Маргарита Крук– викладач -методист по класу скрипки вищої категорії Львівської державної школи мистецтв №10, керівник ансамблю скрипалів та струнного оркестру школи.