ESTA Україна

Регламент онлайн-конференції «Музичне мистецтво та мистецька освiта у сучасному соцiокультурному просторi»

Детальний розклад роботи за днями секцій V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Музичне мистецтво та мистецька освiта у сучасному соцiокультурному просторi»

26 жовтня 2021 року
СЕКЦIЯ «ФОРТЕПІАНО»

10:00 Моргунова Тетяна Леонiдiвна – професор кафедри камерного ансамблю НМАУ імені П.I.Чайковського
Методична доповідь: «Теорiя i практика ансамблевого музикування»

11:00 Мельникова Наталiя Олександрiна – професор Днiпропетровської академiї музики iм. М. Глiнки, заслужений дiяч мистецтв України
Методична доповідь та майстер-клас: «Робота над стилiстичними особливостями виконання концертiв В. А. Моцарта на прикладi Концерту c-moll No K491»
За участю студентки 3 курсу Днiпропетровської академiї музики iм. М. Глiнки Анни Давидкiної, клас заслуженого дiяча мистецтв України професора Мельникової Наталiї Олександрiвни
12:00 перерва
13:00 Абаєва Тетяна Володимирiвна – спецiалicт вищої категорії, викладач-методист КДМЛ iм. М. Лисенка заслужений працівник культури України
Методична доповiдь та майстер-клас: «Поняття «векторна пульсацiя» та виховання її основ у класi фортепiано на початковому етапi навчання»

14:00 Федоров Борис Григорович – доцент кафедри спеціального фортепіано НМАУ імені П.I.Чайковського, лауреат мiжнародних конкурсiв пiанiстiв у Порто, Португалiя (1993),Сенiгалiя, Iталiя (1994), Рим, Iталiя (1995), заслужений артист України
Методична доповiдь та майстер-клас: «Шопенiвське i Чернiївське у фортепiаннiй педагогiцi»

27 жовтня 2021 року
СЕКЦIЯ «СТРУННО-СМИЧКОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

10:00 Андрієвський Ігор Михайлович – народний артист України, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри скрипки Національної музичної академії імені П. I. Чайковського, диригент Ансамблю класичної музики імені Б.Лятошинського при Національному будинку органної та камерної музики України, член Національної спілки композиторів України
Методична доповідь з ілюстрацією: «Робота над штрихами у класi професора
О.М. Горохова»

11:00 Кулiкова Вiкторiя Миколаївна – завiдувачка вiддiлом струнно-смичкових iнструментiв КДМЛ iм. М. Лисенка, в.о. доцента кафедри струнно-смичкових iнструментiв НМАУ ім. П. I. Чайковського
Методична доповідь з ілюстрацією: «Скрипкова iнтерпретацiя 24-х прелюдiй Мiчеслава Вайнберга для вiолончелi соло»
12:00 перерва
13:00 Вiктор Ашмарiн – старший викладач ХНУМ iм. I. П. Котляревського
Методична доповідь з ілюстрацією: «Зародження контрабасового виконавського мистецтва»

13:45 Чернявський Iгор Вiталiйович – викладач ХНУМ iм. I. П. Котляревського
Методична доповідь з ілюстрацією: «Вiбрацiя як основа звуковидобування»

28 жовтня 2021 року
СЕКЦIЯ «АКАДЕМIЧНИЙ ТА ЕСТРАДНИЙ СПIВ»

10:00 Бояр Олексiй Сергiйович – диригент Національної заслуженої капели бандуристiв України iм. Г.Майбороди, викладач кафедри музичного мистецтва Київського національного унiверситету культури i мистецтв
Методична доповідь:«Значення музичного виховання дiтей. Методи, завдання, функцiї та органiзацiя роботи хорового колективу (на прикладi зведеного дитячого хору Мистецької Академiї у мiстi Марiполi)»
10:45 Калiшук Олександра Дмитрівна – спецiалiст вищої категорії, старший викладач вiддiлу концертмейстерського класу КДМЛ імені М. Лисенка, провiдний концертмейстер НПУ iм. П. М. Драгоманова, факультету мистецтв iм. А. Авдiєвського
Методична доповідь та майстер-клас: «Особливостi формування та удосконалення концертмейстерської майстерностi у вокальному класi: вiд теорiї до практики»
11:30 перерва
12:30 Родiна Алла Валеріївна – провідна солістка Національної опери України (2008-2018 рр.), запрошена солістка Львівської Національної опери, лауреат міжнародних конкурсів, викладач КДМЛ імені М. Лисенка
Методична доповідь та майстер-клас: «Репертуар вокалiста: вокальнi твори для дiтей та юнацтва композитора Iнни Францискевич, заслуженого дiяча естрадного мистецтва України»

13:15 Цимбал Катерина Олександрівна – старший викладач кафедри iнструментально-виконавської майстерностi Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
Методична доповідь: «DAW:як записати та обробити вокал, не витрачаючи зайвi грошi»
14:00 Ланiна Тетяна Олександрівна – старший викладач кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
Методична доповідь з ілюстрацією та майстер-клас:«Вiковi особливостi формування виразності вокально-технiчних навичок на заняттях естрадного спiву»

29 жовтня 2021 року
СЕКЦIЯ «НАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ»

10:00 Бiлоусова Свiтлана Вiкторiвна – доцент кафедри народних iнструментiв НМАУ ім. П. I. Чайковського
Методична доповідь з ілюстрацією: «Засоби художньої виразностi»
11:00 Iваннiков Тимур Павлович – доцент, доктор мистецтвознавства, завiдувач кафедри теорiї та iсторiї музичного виконавства НМАУ ім. П. I. Чайковського
Методична доповідь з ілюстрацією: «Гiтарна музика XX столiття»
12:00 перерва

 

СЕКЦIЯ «ДУХОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

13:00 Цимбал Сергiй Вiкторович – старший викладач кафедри iнструментально-виконавської майстерностi Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, заслужений дiяч естрадного мистецтва України
Методична доповідь: «Як навчити грати джаз на саксофонi: джазова артикуляцiя, штрихи та iмпровiзацiя»

13:45 Єремеєв Богдан Миколайович – викладач кафедри iнструментально-виконавської майстерностi Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка
Методична доповідь з ілюстрацією: «Висвiтлення деяких актуальних технiчних, iнтерпретацiйних, та художнiх питань у сучасному флейтовому виконавствi»

2 thoughts on “Регламент онлайн-конференції «Музичне мистецтво та мистецька освiта у сучасному соцiокультурному просторi»

  1. Віталіна

    Доброго дня! Як можна зареєструватися на онлайн конференцію?

Напишіть відгук